Shops and Streets in Llangollen Around the Time of WW1
Castle Street - looking down towards the bridge - 1906.

Stryd y Castell - edrych i lawr tua'r bont - 1906.

 
Mayday carnival, Chapel St - 1914. Fire Brigade to the right of picture. / Carnifal Calan Mai, Stryd y Capel - 1914. Y Frigād Dan ar ochr dde'r llun. 1915 - Prince of Wales, later King Edward, Duke of Windsor, visiting Oak St. / Tywysog Cymru, y Brenin Edward yn ddiweddarach, Dug Windsor, yn ymweld ā Stryd y Dderwen.