People in Llangollen Around the Time of WW1
Playing snowballs on the canal - winter 1915. Women workers "Forestry - Fedw Ddu 1918" on back. Gweithwyr o ferched "Forestry - Fedw Ddu 1918" ar y cefn. 1917 A young woman in nurses uniform with a personel note on the back "With best Christmas wishes. To Mona From Norah - 1917" Photograph taken by Percy Clarke. Dynes ifanc mewn gwisg nyrs gyda nodyn personol ar y cefn "With best Christmas wishes. To Mona From Norah - 1917" Tynnwyd y llun gan Percy Clarke. 1914 - Edwin Williams raking hay with the old type rake. Edwin Williams yn cribinio gwair gyda math hen o gribyn.
1915 - Preparing sheep for washing at Plas Eglwyseg L-R Emlyn Evans, Francis Roberts (front), William Evans, Jim Roberts and Ellis Williams. Lady in the background unnamed. Paratoi defaid I'w golchi Ch-Dde: Emlyn Evans, Fancis Roberts (blaen), Jim Roberts ac Ellis Williams. 1917 - Harry Augustus Thomas was a Goat Major with the Welsh Fusiliers during the First World War. He was a stonemason by trade and lived at 4 Green Lane. He died in April 1938. The stonemason business is still in the family, run by his grandson, and the family still lives in Green Lane.

Bu Harry Augustus Thomas yn Uwchgapten yr Afr yn y Ffiwsilwyr Cymreig yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Saer maen oedd wrth ei alwedigaeth a bu'n byw yn 4 Green Lane. Bu farw yn Ebrill 1938. Mae'r busnes saer maen yn dal yn y teulu, ac mae'n cael ei redeg gan ei wyr a'r teulu.

Thomas Roberts (1896 - 1917), son of William Roberts (Gwilym Ceiriog).

 Thomas Roberts(1896 - 1917), mab William Roberts (Gwilym Ceiriog).

~1914

Returned soldiers after the 1st World War in the Grapes Hotel.

 Milwyr yng Ngwesty'r Grapes wedi iddynt ddychwelyd o'r Rhyfel Byd Cyntaf.